L3-banner-univerzita

Vedecká rada

Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je orgánom akademickej samosprávy, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň univerzity. Predsedom Vedeckej rady je rektor univerzity. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú, resp. ďalšiu tvorivú činnosť, nechýbajú ani významní odborníci z iných vysokých škôl, výskumných ústavov a z praxe. Ďalej sa v tejto sekcii nachádza harmonogram zasadnutí a materiály na zasadnutia Vedeckej rady.

Zloženie Vedeckej rady

Interní členovia

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., predseda
prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., podpredseda
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
prof. Janka Hečková, CSc.
prof. Ing. Juraj Hreško, PhD
RNDr. Attila Komzsík, PhD., do 31.3.2016
dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., od 1.4.2016
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, CSc.
prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Externí členovia

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD., Central European University, Budapest
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD., Fakultná nemocnica v Nitre
Mgr. Dana Peškovičová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Katolícka univerzita v Ružomberku
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Sekretariát Vedeckej rady UKF v Nitre

Ing. Gabriela Sarovová
Referát pre akreditáciu, vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra
tel.: +421 37 6408 021
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.