L3-banner-univerzita

Aktuálna výzva programu Erasmus+

Milí študenti,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+. Na štúdium alebo stáž v zahraničí počas letného semestra akademického roka 2018/2019 sa môžete prihlásiť do 30. novembra 2018. Štúdium v zahraničí môžete absolvovať do 30. júna 2018 a stáž do 31. augusta 2018.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi.
Fakultný koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Dôležitá informácia: V dňoch od 15. novembra (18.00 h) do 20. novembra (24.00 h) 2018 bude prebiehať údržba systému. Z toho dôvodu bude aplikácia studyabroad.sk v uvedenom čase nedostupná.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách, ako aj výsledky schvaľovania uchádzačov, nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+.
V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Pavla Vakoša z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209).
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo