L3-banner-veda

Projekt IQAT

Projekt „Enhancing capacities in implementation of institutional quality assurance and typology using Bologna process principles/IQAT“.

Termín realizácie projektu:
Október 2015 – Október 2017
Celkové náklady na projekt:
722 195 €
Partneri projektu:
EÚ:
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (líder projektu)
 • Centrum pro studium vysokého školství, Česká republika
 • University of Alicante, Španielsko
 • University odf Latvia, Riga, Lotyšsko
 • UKF v Nitre, Slovenská republika
Kazachstan:
 • S. Seifullin Kazakh Agro Technical University, Astana, Kazakhstan
 • International Educational Corporation, Almaty, Kazakhstan
 • Karaganda State Technical University, Karaganda, Kazakhstan
Uzbekistan:
 • Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan
 • Samarkand Agricultural Institute, Samarkand, Uzbekistan
 • Andijan State University, Andijan, Uzbekistan
Garanti projektu: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Koordinátor projektu: Mgr. Ľubica Lachká
Cieľ a aktivity projektu:
Cieľom projektu je zmapovať výsledky implementácie ESG ako nástroja hodnotenia kvality v oblasti VŠ vzdelávania, na vybraných šiestich vysokoškolských inštitúciách v Kazachstane a Uzbekistane a zároveň vytvoriť priestor pre diskusiu a vzájomnú výmenu skúseností medzi piatimi VŠ a výskumnými inštitúciami z krajín EÚ (ČR, Lotyšsko, Španielsko a SR) a šiestimi VŠ inštitúciami (3 z Kazachstanu a 3 z Uzbekistanu) v danej oblasti.
Tím expertov - zástupcov piatich VŠ inštitúcií z EÚ má za cieľ mapovať a identifikovať, do akej miery sú akceptované a uplatňované odporúčania vplývajúce z Bolonského procesu na 6 partnerských VŠ inštitúciách v Kazachstane a Uzbekistane. Za týmto účelom sa budú analyzovať na týchto partnerských vysokých školách príslušné strategické dokumenty platné na národnej a inštitucionálnej úrovni. Tímy expertov spracuje výsledky mapovania do komparatívnej štúdie, ktorá bude slúžiť ako základ pre návrh nových / inovovaných vnútorných systémov zabezpečovania kvality na báze ESG, ktoré budú "šité na mieru" pre každú zo šiestich partnerských VŠ z Kazachstanu a Uzbekistanu, s ohľadom na vnútroštátne právne predpisy, inštitucionálne predpisy a strategické dokumenty
v oblasti zabezpečovania kvality a zodpovedajúce ich inštitucionálnej typológii. Tieto návrhy budú pilotne overené na každej zo zapojených 6 VŠ inštitúcií a vyhodnotené formou spracovania sebahodnotiacej správy. Správy budú preskúmané a konzultované tímom expertov z 5 krajín EÚ.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.