L3-banner-veda

Projekty APVV

Rada agentúry pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu vyhodnotila riešenie projektu „Mobilné zariadenia vo výučbe, vývoj mobilných aplikácií“ ukončeného v roku 2016 formou záverečnej hodnotiacej správy na úrovni vynikajúca.

 

SK-HU-2013-0046 Mobilné zariadenia vo výučbe, vývoj mobilných aplikácií

2017 foto Tibor Szabo
Vedúci riešiteľ: Mgr. Tibor Szabó, PhD.
Pracovisko: Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií
Riešiteľský kolektív: Ing. Rastislav Žitný, PhD. (UKF), Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. (TRUNI), Dr. Zoltán Illés (ELTE), Heizlerné Bakonyi Viktória (ELTE)
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 2 105 Eur
Oblasť výskumu: Teória vyučovania počítačových a informatických vied
Cieľ projektu:
V rámci projektu boli sformulované nasledovné ciele:
a) Definovať systém požiadaviek na vývoj a tvorbu edukačných aplikácií pre mobilné zariadenia, ktorý
zosúladí výsledky z viacerých vedných odborov, ako sú informatika, prírodné vedy a pedagogika.
b) Rozdeliť navrhnutý systém požiadaviek do jednotlivých oblastí, a zároveň definovať vedomosti,
skúsenosti a zručnosti, ktorými by mal disponovať tvorca učebných materiálov.
c) Definovať možnosti zavedenia vytvoreného učebného materiálu do oblasti vzdelávania pre budúcich pedagógov, aby čo najrýchlejšie prispel k zvýšeniu digitálnej gramotnosti študentov. Okrem toho by materiál mal prispieť k tomu, aby sa ujal v rámci spoločnosti a pomohol širokej verejnosti získať dôveru voči digitálnym obsahom.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: V rámci bilaterálnej spolupráce na základe kvalitatívneho hodnotenia odpovedí zapojených študentov pomocou dotazníka bol definovaný systém požiadaviek na vývoj a tvorbu edukačných aplikácií pre mobilné zariadenia. Podľa stanoveného systému požiadaviek boli pre jednotlivé oblasti špecifikované potrebné vedomosti, skúsenosti a zručnosti študentov požadované na zvládnutie práce s mobilnými aplikáciami. Na základe výstupov dotazníka sme zmapovali mieru využitia komunikačných kanálov medzi respondentmi, a tak sme zistili kombináciu mieri využiteľnosti jednotlivých kanálov pre ideálne zdieľanie informácií, teda pre zdieľanie študijných materiálov. Definovali sme podmienky a možnosti zavedenia vytvoreného učebného materiálu do vzdelávania pre budúcich pedagógov, s cieľom prispieť k zvýšeniu ich digitálnej gramotnosti. Pedagóg s kvalitnými digitálnymi zručnosťami a skúsenosťami sa určite lepšie uplatní v budúcej pracovnej činnosti a aj v rámci spoločnosti pomôže širšej verejnosti získať dôveru prostredníctvom digitálneho obsahu. Zaoberali sme sa aj špeciálnym hlasovacím systémom, ktorý je ešte vo vývojovej fáze. Systém funguje na základe politiky BYOD, a navyše dovolí študentom posielať aj SOS signály (alebo aj konkrétne otázky) pre prednášajúceho, keď nechápu práve vysvetlené učivo.
Spolupráca medzi univerzitami prispela k rozšíreniu medzinárodných kontaktov a k vzájomnej výmene odborných skúseností. Okrem toho vznikla možnosť prezentácie výsledkov výskumu na medzinárodnej úrovni a vzájomné zviditeľnenie zúčastnených univerzít. Spoločná práca, riešenie vzniknutých problémov a spoločné diskusie priniesli ďalšie námety na nové výskumné témy. Zároveň sa naskytla možnosť porovnať a konfrontovať úroveň, domácej vedeckej práce s úrovňou vedy a výskumu so zahraničnou vzdelávacou inštitúciou. Na základe osvedčenej spolupráce plánujeme aj ďalšie spoločné projekty aj so zapojením univerzít z Českej republiky a Poľska.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.