english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
História a poslanie fakulty

Fakulta stredoeurópskych štúdií je najmladšou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vznikla v roku 2003 s cieľom pokračovať v dlhoročnej tradícii prípravy učiteľov základných a stredných škôl v maďarskom jazyku. Úsilie fakulty je taktiež zamerané na prípravu odborníkov v oblasti kultúry, verejnej správy, regionálnej politiky, riadenia hospodárstva a cestovného ruchu, ktorí sú schopní v procese európskej integrácie napomáhať rozvoju regiónov so zmiešaným obyvateľstvom.
Fakulta stredoeurópskych štúdií je orientovaná na vzdelávanie menšín, učiteľstvo pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, kultúrnu a sociálnu antropológiu, hungarológiu a prekladateľstvo. Je určená pre tých, ktorých zaujíma problematika dejín a kultúry národov strednej Európy. Absolventi sa uplatnia v kultúrnych, spoločenských a sociálnych inštitúciách v mediálnom prostredí, v štátnej a verejnej správe ako tvorcovia a organizátori kultúrneho života.

Webstránka fakulty

Vedenie fakulty

  • RNDr. Attila Komzsík, PhD. - dekan
  • PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. - prodekan pre vzdelávanie
  • PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
  • PhDr. Zuzana Vargová, PhD. - prodekanka pre vedu a výskum
  • Ing. Jozefína Polláková - tajomníčka fakulty

Pracoviská fakulty

 

Posledná úprava: pondelok, 01. október 2012 09:29
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))