english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Študentské domovy
Študentské domovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytujú ubytovanie študentom denného štúdia, zahraničným študentom, lektorom, študentom v rámci programov Sokrates Erasmus a CEEPUS a ďalśím hosťom. Univerzita má k dispozícii dve ubytovacie zariadenia: ŠD UKF Zobor na Dražovskej ul. č. 2 a ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ul. č. 1.

Univerzitná jedáleň umožňuje v oboch študentských domovoch  stravovanie (obedy a večere) ako aj nákup potravín v bufetoch. Okrem toho je na každom poschodí internátov k dispozícii kuchynka s vybavením k jednoduchej príprave a konzumácii jedál. Všetky izby majú internetovú prípojku a vo vestibule je v každej budove k dispozícii wifi pripojenie. V chodbových priestoroch ŠD UKF Zobor sú nainštalované počítače, ktoré sú nepretržite k dispozícii študentom a zamestnancom univerzity.

Okrem ubytovacích kapacít sa v ŠD UKF Nitra nachádzajú aj moderné vzdelávacie a spoločenské priestory, ktoré formou prenájmu môže využívať aj široká verejnosť na účely organizovania kongresov, konferencií, seminárov, letných škôl, príp.  rôznych spoločenských akcií, ako sú napr. svadby, plesy, recepcie, stužkové slávnosti, rodinné oslavy a pod. Prenájom priestorov môže byť v prípade záujmu doplnený o stravovacie služby, ktoré poskytuje Univerzitná jedáleň UKF.
Ďalšie informácie:

 

Posledná úprava: štvrtok, 10. apríl 2014 15:59
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))