L3-banner-studium

Súťaž o Cenu rektora UKF v Nitre

Súťaž je predĺžená do 30.10.2017!

 
Rektor UKF v Nitre vyhlasuje pre študentov dennej formy štúdia na UKF v Nitre súťaž na predloženie návrhu výtvarného objektu.
 

Špecifikácia podmienok súťaže

Súťaž je zameraná na predloženie návrhu trojdimenzionálneho výtvarného objektu, ktorý bude umiestnený vo vonkajších priestoroch pri hlavnej budove UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku. Výtvarný objekt bude umiestnený v priestore, kde sa v súčasnosti nachádza existujúci reklamný pútač. Fotodokumentácia súčasného stavu tvorí súčasť tejto výzvy.
Výtvarný objekt bude plniť dve hlavné funkcie:
 • Bude slúžiť ako originálny pútač budovy univerzity, ktorý bude vzbudzovať záujem verejnosti, okoloidúcich či návštevníkov školy.
 • Jeho súčasťou bude variabilný priestor na informovanie študentov, pracovníkov UKF v Nitre, ako aj verejnosti o rôznych aktivitách/podujatiach realizovaných na UKF v Nitre.
Dizajn navrhovaného objektu musí zodpovedať odkazu UKF v Nitre, v rámci ktorého sa prezentuje ako moderná európska univerzita založená na tradičných hodnotách ponúkajúca široké spektrum možností a pestrosť tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu.
Výtvarný objekt bude navrhnutý v súlade s environmentálnou zodpovednosťou voči priestoru, kde bude umiestnený, pričom plocha na umiestnenie objektu nesmie presiahnuť 25 m2 a objekt nesmie byť vyšší ako 5 m.
Návrh bude spracovaný formou výtvarnej štúdie pozostávajúcej z 3 hlavných častí:
 • opisu konceptu/základnej idey výtvarného návrhu,
 • farebnej predlohy diela, vrátane zadania jeho technickej špecifikácie (farebnosť, materiál, rozmery) a vizualizácie umiestnenia diela do prostredia,
 • kvalifikovaného cenového odhadu realizácie výtvarného diela.
Súčasťou súťažného návrhu bude aj profesijný životopis predkladateľa.
Pravidlá súťaže a zmluva s víťazným uchádzačom budú rešpektovať autorský zákon č. 185/2015 Z. z.
 

Termín uzávierky na predkladanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy sa budú prijímať do 30.9.2017 do 15:00 hod. na Referáte rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie.
 

Termín zverejnenia výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 13.10.2017 na www.ukf.sk.
 

Výber víťazného návrhu

Predložené návrhy budú  hodnotené podľa nasledovných kritérií:
 • originalita návrhu výtvarného diela,
 • splnenie podmienok uvedených v špecifikácii podmienok súťaže,
 • komplexnosť návrhu výtvarného diela,
 • zohľadnenie priestorových podmienok, do ktorých bude výtvarný objekt umiestnený,
 • cena realizácie navrhnutého diela.
O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia v zložení:
 • prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. – rektor UKF v Nitre
 • Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • doc. Mgr. Jozef Baus – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Mgr. Martin Kratochvíl, PhD. – pedagóg Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre
 • Bc. Ľubomír Balko – fotograf a grafický dizajnér, pracovník Referátu rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie UKF v Nitre
 • akad. mal. Marián Žilík – výtvarník
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD. – pedagóg Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy UKF v Nitre

Víťazný návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 1 000 €.

Podmienkou získania odmeny je, aby bol predkladateľ víťazného návrhu v čase ukončenia súťaže študentom dennej formy štúdia.

Plagát

2017 Cena rektora putac

Konzultácie

Konzultácie týkajúce sa prípravy a spracovania výtvarného návrhu:

Mgr. Martin Kratochvíl, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre
t.č.: 6408 285
e-mail:

Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre
t.č.: 6408 226
e-mail:

Konzultácie ohľadom podmienok súťaže:

Mgr. Ľubica Lachká
Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
UKF v Nitre
t.č.: 6408 042
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

NCSRK 2017

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.