L3-banner-studium

Slovník vybraných pojmov

Slovník vybraných pojmov na akademickej pôde
 
Akademický informačný systém (AIS)
AIS je informačným systémom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý zabezpečuje on-line informácie o uchádzačoch, študentoch a ich štúdiu na univerzite. Je to index v elektronickej podobe.
jk-ais

Dekan
Akademický funkcionár, stojaci na čele fakulty. Je zodpovedný za chod celej fakulty. Ak ho budete počas štúdia potrebovať, musíte počítať s tým, že je ťažko zastihnuteľný. Jeho veľké pozitívum – môže udeliť študentom fakulty dekanské voľno bez ohľadu na sviatky.

Imatrikulácia
Slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.

Kreditový systém
Poskytuje väčšiu voľnosť pri voľbe individuálneho tempa štúdia, otvára vnútrouniverzitnú, vnútroštátnu aj medzinárodnú mobilitu študentov. Zjednodušene však to tiež znamená, že študent musí získať dosť kreditov na to, aby postúpil do ďalšieho ročníka a napokon úspešne ukončil štúdium.

Rektor
Akademický funkcionár, stojaci na čele univerzity. Je zodpovedný za chod celej univerzity. V akademickom prostredí ide o osobu najvyššej dôležitosti. Je to vyťažený a ťažko zastihnuteľný človek. Výrazné pozitívum – rektor udeľuje študentom rektorské voľná aj mimo sviatkov.

Štipendium
Forma finančnej pomoci študentom. Na UKF sa študentom priznáva sociálne a motivačné štipendium.

Študijné oddelenie
Veľmi dôležitý útvar na každej fakulte. Po úradnej, „papierovej" stránke tu začne aj skončí vaše štúdium. Úlohou „študijného" je pomáhať a radiť študentom počas štúdia.

Študentský parlament UKF (ŠP UKF)
Samostatné združenie všetkých členov (študentov) univerzitného senátu aj fakultných senátov. Organizuje rôzne kultúrne, spoločenské, športové, vedecké a odborné podujatia. ŠP UKF úzko spolupracuje s vedením univerzity a fakúlt pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa života na univerzite.

Štúdium
- bakalárske
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Na UKF trvá 3 roky a končí sa bakalárskou skúškou. Každý absolvent strednej školy sa musí v prvom rade prihlásiť na toto štúdium a až po jeho úspešnom absolvovaní môže uvažovať o ďalšom stupni – magisterskom.
- magisterské
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Na UKF trvá 2 roky. Môžete sa naň prihlásiť až po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia.
- doktorandské
Tretí stupeň vysokoškolského štúdia. Je určené najmä tým študentom, ktorí sa chcú venovať vedeckej práci.
 
Univerzitný Deň otvorených dverí
Príležitosť pre uchádzačov o štúdium a verejnosť voľne a nezáväzne si prezrieť exteriér aj interiér univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a chodom.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.