english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Akreditované študijné programy
Zoznam študijných programov akreditovaných na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
Sústavu študijných odborov Slovenskej republiky spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Posledná úprava: sobota, 16. október 2010 13:20
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))