L3 banner studium new

Ďalšie/kontinuálne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte

Univerzita poskytuje nasledovné akreditované programy kontinuálneho vzdelávania, rozširujúceho štúdia a doplňujúceho pedagogického štúdia na Pedagogickej fakulte (Informačný list a učebný plán), pričom aktuálne v tomto období má uchádzač možnosť prihlásiť sa na tie programy z ponuky, ktoré majú aktívny link „Aktuálne v ponuke“.
 
Doplňujúce pedagogické štúdium
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo techniky – rozširujúce štúdium
Učiteľstvo výtvarného umenia – rozširujúce štúdium
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu nemecký jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu občianska náuka pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu občianska náuka pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu dejepis pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu dejepis pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu etická výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu etická výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu náboženská výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu náboženská výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu výchova umením pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a predmetu umenie a kultúra pre učiteľa strednej školy
Implementácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) do vzdelávania na primárnom stupni
Implementácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) v nižšom strednom stupni a na strednej škole

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy

Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu nemecký jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu ruský jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu ruský jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu španielsky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu španielsky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu taliansky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu taliansky jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu výchova umením pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a predmetu umenie a kultúra pre učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu anglický jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu anglický jazyk a literatúra pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu biológia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu biológia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu ekológia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu ekológia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu fyzika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu fyzika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu geografia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu geografia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu chémia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu chémia pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu informatika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu informatika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu matematika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu matematika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu technika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu technika pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu vyučovacieho predmetu výtvarná výchova pre učiteľa druhého stupňa základnej školy a učiteľa strednej školy
Didaktické softvéry v hudobnom vzdelávaní
Interaktívne tabule a multimediálna podpora výučby
Prípravné atestačné vzdelávanie učiteľa pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie

Prípravné atestačné vzdelávanie učiteľa pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie

Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Najčítanejšie články

Prihlášky na ďalšie vzdelávanie

Kontakt na Referát pre ďalšie vzdelávanie a Univerzitu tretieho veku

Mgr. Diana Kanásová, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 036
 
Adresa:
Referát pre ďalšie vzdelávanie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
ico facebook

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab logo mlyny
Nitricka logo web logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS nove RE logo Divadelná Nitra 2018 radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.