L3 banner studium new

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy

 • Študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské študijné programy) si môžu zvoliť absolventi bakalárskeho štúdia zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje bakalárske štúdium ukončili bakalárskou skúškou.
 • Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku, a to elektronickú (zašle aj vo vytlačenej podobe) alebo papierovú, na niektorú z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vopred stanovené a zverejnené plánované počty prijímaných uchádzačov (číselný údaj za názvom študijného programu).
 • Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný lekárskou posudkovou komisiou.
 • Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty výlučne bankovým prevodom a doklad o úhrade nalepí na 3. stranu prihlášky.
 • Pri elektronickej prihláške systém vygeneruje príkaz na úhradu. Potvrdenie o úhrade priloží uchádzač k prihláške.
 • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu, ale iba výpis absolvovaných predmetov potvrdený študijným oddelením a vlastnoručne podpísaný životopis.
 • Neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.
 • O výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty.
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Poplatok za štúdium cudzincov upravuje vnútorný predpis o výške školného a poplatkov za štúdium.
 • Podrobnejší popis štruktúry a obsahu prijímacej skúšky na jednotlivé študijné programy, kde podmienkou prijatia bude vykonanie prijímacej skúšky, bude zverejnený na webovom sídle príslušnej fakulty.

Najčítanejšie články

Kontakty

Mgr. Jana Kečkešová
Referát pre vzdelávanie
e-mail:
tel.: +421 37 6408 036
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
ico facebook

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab logo mlyny
Nitricka logo web logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS nove RE logo Divadelná Nitra 2018 radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.