L3 banner studium new

Študijné programy akreditované na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

Akreditované bakalárske študijné programy
forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– akademický titul: bakalár (Bc.)
  • ošetrovateľstvo
  • psychológia (len denná)
  • sociálna práca
  • sociálne služby a poradenstvo
  • urgentná zdravotná starostlivosť
Akreditované magisterské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 2 r. denná, 3 r. externá
– akademický titul: magister (Mgr.)
  • aplikovaná sociálna práca 
  • psychológia (len denná)
  • sociálne služby a poradenstvo
Akreditované doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)
  • pedagogická, poradenská a školská psychológia
  • sociálna práca

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo