L3 banner studium new

Študijné programy akreditované na Pedagogickej fakulte

Akreditované bakalárske študijné programy
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– akademický titul: bakalár (Bc.)
 • učiteľstvo predmetov – jednopredmetové štúdium
  – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
  – učiteľstvo hudobného umenia
  – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
  – učiteľstvo praktickej prípravy
  – učiteľstvo techniky
 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  – anglický jazyk a literatúra
  – hudobné umenie
  – pedagogika
  – psychológia
  – telesná výchova
  – výtvarné umenie 
  – technika
 • andragogika
 • anglický jazyk a kultúra 
 • hudba a zvukový dizajn (iba denná)
 • pedagogika a vychovávateľstvo
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • šport a rekreácia
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

Akreditované magisterské študijné programy
– dĺžka štúdia: 2 r. denná, 3 r. externá
– akademický titul: magister (Mgr.)

 • učiteľstvo predmetov – jednopredmetové štúdium
  – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  – učiteľstvo hudobného umenia
  – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
  – učiteľstvo techniky
 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  – anglický jazyk a literatúra
  – hudobné umenie
  – pedagogika
  – psychológia
  – telesná výchova
  – výtvarné umenie 
  – technika
 • andragogika
 • anglický jazyk a kultúra
 • hudba a zvukový dizajn (iba denná)
 • pedagogika a vychovávateľstvo
 • šport a rekreácia
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.

Akreditované doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)
 • andragogika
 • didaktika anglického jazyka a literatúry 
 • didaktika hudobného a hudobno-dramatického umenia
 • didaktika technických predmetov
 • pedagogika
 • športová edukológia
 • predškolská a elementárna pedagogika

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo