R - Kancelária rektora

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Kamenická Tímea, Mgr.
Markovová Katarína, Mgr.
Oborčoková Alexandra
Vozár Libor, prof. RNDr., CSc.