R - Personálno-právne oddelenie

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Borošová Zuzana, Ing.
Masariková Kornélia, Ing.
Miklovičová Katarína, Ing.
Mikušová Žaneta, Mgr.
Remencová Helena, Mgr.