R - Finančné oddelenie

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Košťálová Anna
Krčmáriková Valéria, Bc.
Mešárová Dagmar, Ing.
Mikušová Jana, Ing.
Ráczová Ingrid, Ing.
Tordová Viera, Mgr.