R - Oddelenie učtárne a majetku

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Bačová Terézia
Jančovičová Zuzana, Ing.
Križanová Alexandra, Ing.
Moravčíková Zuzana
Moravčíková Elena, Ing.
Suchanová Klára
Ťažká Eva