R - Oddelenie učtárne a majetku

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Bačová Terézia
Filová Jana, Ing.
Jančovičová Zuzana, Ing.
Moravčíková Zuzana
Suchanová Klára
Ťažká Eva