R - Mzdové oddelenie

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Barusová Elena
Kapustová Mária, Mgr.
Kováčová Alojzia, Ing., PhD.
Čergeťová Ľubomíra, Bc.