Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Chmelová Martina, Mgr.
Sarovová Gabriela, Ing.