Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Chmelová Martina, Mgr.
Králik Roman, prof. PaedDr. THDr., Th. D.
Sarovová Gabriela, Ing.