Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Butorová Katarína, Ing., PhD.
Ivaničová Michaela, Mgr.
Vakoš Pavol, Mgr.