Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Butorová Katarína, Ing., PhD.
Garajová Anita, Ing., PhD.
Hrozenská Silvia, Ing., PhD.
Vakoš Pavol, Mgr.