Kancelária prorektorov

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Kanásová Diana, Mgr., PhD.