Oddelenie pre vzdelávanie

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Kanásová Diana, Mgr., PhD.
Kečkešová Jana, Mgr.