Odd. pre vonkajšie vzťahy a soc. veci

Zamestnanci

Priezvisko Meno, Titul
Fraňová Ivona, PaedDr., PhD.