doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Pracovisko: FSVaZ - Dekanát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Telefón do zamestnania: tel/fax: +421 37 6408 751
Mobilný telefon:  
Označenie kancelárie: rrosinsky
E-mail: Pre zobrazenie E-mail adresy je potrebné mať zapnutý JavaScript.