L3-banner-univerzita

Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby)

Žiadateľ – novoprijatý študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, sa môže predubytovať, t. j. zapísať sa na konkrétnu izbu v študentskom domove UKF. Novoprijatí študenti sa môžu predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie.
Predubytovať sa môžete od 24. júna 2019 do 31. augusta 2019. Po tomto termíne Vás predubytuje (zapíše na izbu) Ubytovacie centrum ŠD.
Postup predubytovania študentov:
1) V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/navratka
2) Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
3) Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
4) Stlačte tlačidlo Predubytovanie.
5) Vyberte si konkrétny študentský domov a konkrétnu izby z voľným lôžkom pomocou tlačidla tlačidlo
6) Do 31. augusta 2019 môžete vykonať zmenu v predubytovaní a preubytovať sa na inú izbu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo