L3-banner-media

Fotovýstava Indonézia: Jednota v rôznorodosti

Veľvyslankyňa Indonézskej republiky J. E. Adiyatwidi Adiwoso, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a Pavol Demeš pozývajú na výstavu fotografií Pavla Demeša Indonézia: Jednota v rôznorodosti. Podujatie začne verejnou prednáškou veľvyslankyne Indonézskej republiky J. E. Adiyatwidi Adiwoso 24. apríla 2019 o 13.00 h, slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční o 14.00 h v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, kde si výstavu môžete pozrieť počas pracovných dní od 11.00 do 17.00 h, a to do 10. mája 2019.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo