L3-banner-media

Mikulášsky deň výnimočným deťom

Prijmite pozvanie študentiek a študentov 1. ročníka odboru špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia na 2. ročník dobročinného podujatia Pedagogickej fakulty UKF. Mikulášskeho dňa výnimočným deťom sa môžete zúčastniť 5. decembra 2019 od 9.00 do 14.00 h na prízemí sídla Pedagogickej fakulty (Dražovská 4).
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo