L3-banner-veda

Výskumné a umelecké tímy na UKF v Nitre s medzinárodne akceptovanými výsledkami

Univerzita v predchádzajúcom období identifikovala prioritné oblasti výskumu na fakultách. V súčasnosti pokračuje v zadefinovaní oblastí výskumu s medzinárodne akceptovanými výsledkami v publikačnej a projektovej činnosti s cieľom identifikovať výskumné osobnosti a kolektívy, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na zviditeľňovaní univerzity.
Pre dosiahnutie uvedeného zámeru univerzita vypracovala analýzu vedeckého a umeleckého výskumu a výskumných a umeleckých osobností a kolektívov podľa nasledovných podmienok.
Výsledok analýzy medzinárodne akceptovaného výskumu na univerzite umožní podporu osobnostiam a kolektívom v kategórii A zo strany univerzity, ich popularizáciu smerom do zahraničia pre potreby medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektov a pod.

Kritériá a pokyny

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo