Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly - WCAG 2.0 (Level AA).

Контактная информация

Университет им. Константина Философа в Нитре
Тр. А. Глинку 1, 949 74, Нитра

Отдел международных отношений и программ академической мобильности
тел./факс: +421 37 6408 031
электронная почта:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Брошюры

Возможности обучения:

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Виртуальный просмотр

foto icon