english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - jar

Etnologické dni je názov podujatia, ktoré od roku 2005 každoročne organizuje Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie je venované nielen študentom a pracovníkom UKF v Nitre, ale aj širokej

Čítať celý článok...

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre organizovala v novembri 2013 už tretí ročník matematickej súťaže pre trojčlenné až štvorčlenné tímy žiakov stredných škôl. Súťaž má názov Matematický B-deň, písmeno B je odvodené od slova bádať, skúmať

Čítať celý článok...

logo-nudNitrianske univerzitné dni predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej

Čítať celý článok...

Theodore Sedgwick imageVo štvrtok 24. apríla 2014 navštívi Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre splnomocnený veľvyslanec USA v SR so sídlom v Bratislave Theodore Sedgwick. O 14:00 otvorí výstavu s názvom „20. výročie diplomatických vzťahov medzi USA a SR“, ktorá pokrýva

Čítať celý článok...

foto-zelenicky-imageV pondelok 7. apríla 2014 bol Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zvolený kandidát na rektora univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Okrem neho sa o funkciu rektora UKF v Nitre uchádzali prof. PaedDr. Zdenka

Čítať celý článok...

Dňa 3. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy prác študentov vzdelávacieho programu Univerzity tretieho veku „Digitálna audio – video technika“. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre celoživotné

Čítať celý článok...

© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))