english
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - jar

logo-nudNitrianske univerzitné dni predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej

Čítať celý článok...

Theodore Sedgwick imageVo štvrtok 24. apríla 2014 navštívi Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre splnomocnený veľvyslanec USA v SR so sídlom v Bratislave Theodore Sedgwick. O 14:00 otvorí výstavu s názvom „20. výročie diplomatických vzťahov medzi USA a SR“, ktorá pokrýva

Čítať celý článok...

foto-zelenicky-imageV pondelok 7. apríla 2014 bol Akademickým senátom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zvolený kandidát na rektora univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Okrem neho sa o funkciu rektora UKF v Nitre uchádzali prof. PaedDr. Zdenka

Čítať celý článok...

Dňa 3. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy prác študentov vzdelávacieho programu Univerzity tretieho veku „Digitálna audio – video technika“. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre celoživotné

Čítať celý článok...

Int dialogy april2014 imageFilozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (Ústav dejín umenia

Čítať celý článok...

MS-cena-sv-gorazda-Petrova-imageMinister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil 91 úspešných pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Desiatky osobností si dňa 28. marca 2014 z jeho rúk prevzali Veľké medaily sv. Gorazda, Malé medaily sv. Gorazda a Ďakovné

Čítať celý článok...
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))