Úspechy študentov katedry hudby

V Ružomberku sa zúčastnili súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Podarilo sa im obsadiť popredné miesta.

Gramatika hravo a zrozumiteľne

Metodicko-didaktický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka pripravila Katedra germanistiky FF. Hovorilo sa o tom, že gramatika nemusí byť iba nudný „dril“.

Víťazov ŠVOUČ 2019 ocenila dekanka FF

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť je najvýznamnejším podujatím Filozofickej fakulty. Dekanka doc. Jarmila Jurová ocenila víťazov i školiteľov.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo