Modern European University message in the footsteps of Constantine the Philosopher.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly - WCAG 2.0 (Level AA).

Contact information

Constantine the Philosopher University in Nitra
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
phone: +421 37 6408 111
e-mail:
ID: 00157716
VAT: 2021246590
VAT ID: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram
ncsrk 2017 s

Media partners

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo