L3-banner-univerzita

Ďalšie štipendiá

Okrem populárneho európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+ a rôznych oficiálnych výmenných/štipendijných programov administrovaných SAIA, n. o., DAAD, IVF a pod. majú študenti a zamestnanci UKF v Nitre možnosť využiť aj ďalšie štipendiá – rôzne ponuky na štipendijný pobyt, stáž, letnú školu a pod. v zahraničí, ktoré neadministruje UKF v Nitre, SAIA, n. o, ani MŠVVŠ SR. Pri týchto ďalších štipendiách uchádzač kontaktuje priamo organizátora alebo poskytovateľa daného štipendia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo