Kredit na stravovanie zamestnancov a študentov

Kredit na stravovanie počas semestra si zamestnanci a študenti UKF môžu dobiť iba bezhotovostne formou prevodného príkazu. Pre zadanie prevodného príkazu na dobitie kreditu pre účely stravovania je potrebné použiť nasledujúce údaje:
  • banka, číslo účtu: 51 9273 1010/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK52 0900 0000 0051 9273 1010
  • variabilný symbol (VS)
Prevod medzi účtom platiteľa (zamestnanec alebo študent) a účtom dodávateľa (Gastromir) nie je realizovaný on-line, preto je potrebné počítať najmenej s 3 pracovnými dňami a až potom je možné objednávať stravu v Univerzitnej jedálni UKF. Objednávanie stravy sa realizuje v stravovacom systéme. Stav kreditu je možné si skontrolovať po prihlásení sa do stravovacieho systému. Bez správne zadaného a úplného VS nebude platba priradená k účtu. V prípade, že takáto situácia nastane, je potrebné najneskôr do 30 dní od odoslania platby kontaktovať pracovníka firmy Gastromir. V prípade, že platiteľ nepriradenie platby k účtu do 30 dní nereklamuje, platba bude spätne zaslaná na účet, z ktorého bola prijatá.
O vrátenie nevyčerpaného zostatku na kredite za stravovanie môžete požiadať e-mailom na adrese: . Nezabudnite, prosím, uviesť meno, priezvisko a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý požadujete sumu vrátiť. 
Strava sa vydáva v čase od 11:00-13:30 hod. Obed je možné objednať deň vopred najneskôr do 14:00 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color