Ubytovacia návratka

Ubytovacia návratka slúži pre novoprijatých študentov do:
  • 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu,
  • 1. ročníka dennej formy magisterského študijného programu (absolventov iných VŠ),
  • 1. ročníka dennej formy doktorandského študijného programu.
Ubytovacia návratka sa podáva výlučne elektronicky a je funkčná na druhý deň po podaní študijnej návratky v systéme AIS2.
Termín podania: do 30. júna príslušného akademického roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color