L3-banner-univerzita

Ubytovacia návratka

Ubytovacia návratka slúži pre novoprijatých študentov do:
  • 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu,
  • 1. ročníka dennej formy magisterského študijného programu (absolventov iných VŠ),
  • 1. ročníka dennej formy doktorandského študijného programu.
Ubytovacia návratka sa podáva výlučne elektronicky a je funkčná na druhý deň po podaní študijnej návratky v systéme AIS2.
Termín podania: do 30. júna príslušného akademického roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo