L3 banner studium new

Dôležité termíny

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty:
 • jesenný termín 14. novembra 2023
 • jarný termín 22. februára 2024
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
 • do 31. marca 2024 – podanie prihlášky 1. kolo
 • 10. – 14. júna 2024 – prijímacie skúšky – iba v programoch určených fakultou
 • do 15. augusta 2024 – podanie prihlášky 2. kolo
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 30. apríla 2024 – podanie prihlášky 1. kolo
 • 10. – 14. júna 2024 – prijímacie skúšky – iba v programoch určených fakultou
 • do 15. augusta 2024 – podanie prihlášky 2. kolo
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 31. mája 2024 – podanie prihlášky
 • 24. júna – 4. júla 2024 – konanie prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie:
 • za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 • za papierovú prihlášku 30 eur

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color