L3 banner studium new

Dôležité termíny

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty: 17. februára 2022
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. marca 2021 – podanie prihlášky
  • PF a FSVaZ: 12. – 15. apríla 2021 – konanie prijímacích skúšok
  • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 7. 11. júna 2021 konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2021 – podanie prihlášky
  • 7. - 11. júna 2021 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. mája 2021 – podanie prihlášky
  • 28. júna 2. júla 2021 – konanie prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie:
  • za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30 eur

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo