L3 banner studium new

Dôležité termíny

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty: 10. – 11. februára 2021
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. marca 2021 – podanie prihlášky
  • PF a FSVaZ: 12. – 15. apríla 2021 – konanie prijímacích skúšok
  • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 7. 11. júna 2021 konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2021 – podanie prihlášky
  • 7. - 11. júna 2021 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. mája 2021 – podanie prihlášky
  • 28. júna 2. júla 2021 – konanie prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie:
  • za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30 eur

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo