L3 banner studium new

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí na univerzite Konštantína Filozofa: 21. februára 2019
Bakalárske štúdium
  • do 31. marca 2019 – podanie prihlášky
  • 10. – 14. júna 2019 – konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium
  • do 30. apríla 2019 – podanie prihlášky
  • 10. - 14. júna 2019 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium
  • do 31. mája 2019 – podanie prihlášky
  • posledný júnový a prvý júlový týždeň 2019 – konanie prijímacích skúšok
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo