L3 banner studium new

Dôležité termíny

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty:
 • jesenný termín 24. novembra 2022
 • jarný termín 16. februára 2023 (online)
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
 • do 31. marca 2023 – podanie prihlášky
 • FSVaZ: 25. – 28. apríla 2023 – konanie prijímacích skúšok
 • PF: 5. – 16. júna 2023 – konanie prijímacích skúšok
 • FF, FPVaI, FSŠ, FSVaZ: 5. – 16. júna 2023 – konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 30. apríla 2023 – podanie prihlášky
 • 5. – 9. júna 2023 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 31. mája 2023 – podanie prihlášky
 • 26. júna – 4. júla 2023 – konanie prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie:
 • za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 • za papierovú prihlášku 30 eur

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color