L3 banner studium new

Dôležité termíny

Univerzitný Deň otvorených dverí – všetky fakulty: 17. februára 2022
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2022 – podanie prihlášky
  • FPVaI, FSVaZ, FSŠ a FF: 6. 10. júna 2022 konanie prijímacích skúšok
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2022 – podanie prihlášky
  • 6. – 10. júna 2022 – konanie prijímacích skúšok
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 31. mája 2022 – podanie prihlášky
  • 27. júna 1. júla 2022 – konanie prijímacích skúšok
Poplatok za prijímacie konanie:
  • za elektronickú prihlášku 25 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30 eur

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove