SAIA, n. o.

Regionálne pracovisko SAIA, n. o., v Nitre so sídlom na UKF v Nitre
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) poskytuje informácie a poradenstvo zamerané na štúdium a výskum v zahraničí pre študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, a to v rámci programov priamo zabezpečovaných SAIA, n. o.: Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád), CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Národný štipendijný program a EURAXESS.
SAIA, n. o., v Nitre organizuje semináre a informačné dni o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí a o príprave podkladových dokumentov v rámci žiadostí o štipendiá na zahraničné študijné a výskumné pobyty.
Vykonáva aktivity Servisného centra EURAXESS v rámci národnej a európskej siete servisných centier EURAXESS.
Programy SAIA:
Viac informácií:
Kontakt:
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
(2. poschodie, č. dv. A-208)
tel.: 037/6408 187
e-mail:
skype: saia0101
Mgr. Beáta Košťálová
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región
Hodiny pre verejnosť:
utorok: 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30
streda: 13.00 – 16.00
štvrtok: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
piatok: 9.00 – 13.00

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color