L3-banner-univerzita

Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu.
V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
Pre akademický rok 2019/2020 je možné predĺžiť si platnosť preukazu študenta vizuálne prostredníctvom prolongačnej známky NoISIC. Známku je možné objednať v termíne 4. – 20. júna 2019 prostredníctvom stránky
Po objednaní známky príde na zadanú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky. Známku NO ISIC 09/2020 si študent vyzdvihne na začiatku akademického roka u brigádnikov, ktorí budú na UKF k dispozícii v období konania zápisov v septembri 2019. Pozrite si presný rozpis. Známka bude študentovi odovzdaná po preukázaní sa potvrdením o zápise na denné štúdium v AR 2019/2020.
Známka NO ISIC vizuálne potvrdzuje status denného študenta UKF v akademickom roku 2019/2020 a slúži pre vizuálnu kontrolu statusu denného študenta v doprave. Známka NO ISIC neobsahuje licenciu ISIC a neoprávňuje študenta na využívanie ISIC zliav a výhod dostupných na Slovensku a v zahraničí. Pre tieto účely je potrebná známka ISIC 09/2020, ktorú bude možné si objednať od 26. augusta 2019 prostredníctvom stránky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo