L3-banner-univerzita

Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu.
V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
Vizuálne je možné v akademickom roku 2018/2019 predĺžiť si platnosť preukazu študenta prostredníctvom prolongačnej známky NoISIC. Známky NoISIC poskytnú študentom, ktorí o to požiadali prostredníctvom akademického informačného systému, študijné oddelenia v rámci zápisov.
Študenti, ktorí majú záujem o predĺženie členstva v ISIC prolongačnou známkou ISIC, ju získajú po zápise od brigádnikov CKM SYTS po uhradení stanoveného poplatku, a to najneskôr jeden deň pred dňom zápisu (resp. vyzdvihnutím známky). Poplatok za prolongačnú známku ISIC na akademický rok 2018/2019 je možné uhradiť prostredníctvom stránky
U brigádnikov je potrebné preukázať sa potvrdením o zápise a potvrdením o uhradení poplatku za známku, ktoré bude študentom doručené e-mailom.
Brigádnici budú k dispozícii pre študentov v čase zápisov. Dodatočné vyzdvihnutie známky ISIC bude možné počas vybraných dní a časov aj na začiatku semestra. Miesto a termíny budú upresnené v priebehu septembra 2018 na webovom sídle UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo