L3-banner-univerzita

Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu.
V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
letiaca znamka isic 2021
Pre akademický rok 2020/2021 je možné predĺžiť si platnosť preukazu študenta vizuálne prostredníctvom prolongačnej známky NO ISIC alebo ISIC.
Známku NO ISIC 09/2021 je možné si objednať v termíne do 15. mája 2020 prostredníctvom stránky
Po objednaní známky príde na zadanú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky. Známku NO ISIC 09/2021 si študent následne vyzdvihne na začiatku akademického roka u brigádnikov, ktorí budú na UKF k dispozícii v období konania zápisov v septembri 2020. Konkrétne termíny budú upresnené koncom augusta 2020. Známka bude študentovi odovzdaná po preukázaní sa potvrdením o zápise na denné štúdium v AR 2020/2021.
Známka NO ISIC vizuálne potvrdzuje status denného študenta UKF v akademickom roku 2020/2021 a slúži pre vizuálnu kontrolu statusu denného študenta v doprave. Známka NO ISIC neobsahuje licenciu ISIC a neoprávňuje študenta na využívanie ISIC zliav a výhod dostupných na Slovensku a v zahraničí. Pre tieto účely je potrebná známka ISIC 09/2021, ktorú bude možné si objednať od 1. augusta 2020 prostredníctvom stránky
Ak si študent zvolí doručenie kuriérom, známka bude zaslaná na zadanú adresu. Ak si zvolí vyzdvihnutie u brigádnika, bude si môc známku prevziať u brigádnikov, ktorí budú v priestoroch UKF k dispozícii od začiatku semestra, teda od 28. septembra 2020. Pozrite si presný rozpis.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo