Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu. V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
Pre akademický rok 2021/2022 je možné predĺžiť si platnosť preukazu študenta vizuálne prostredníctvom prolongačnej známky NO ISIC alebo ISIC.
Známku NO ISIC 09/2022 je možné si objednať v termíne do 15. mája 2021 prostredníctvom stránky
Po objednaní známky príde na zadanú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky. Známku NO ISIC 09/2022 si študent následne vyzdvihne na začiatku akademického roka u brigádnikov, ktorí budú na UKF k dispozícii v období konania zápisov v septembri 2021. Konkrétne termíny budú upresnené koncom augusta 2021. Známka bude študentovi odovzdaná po preukázaní sa potvrdením o zápise na denné štúdium v AR 2021/2022.
Známka NO ISIC vizuálne potvrdzuje status denného študenta UKF v akademickom roku 2021/2022 a slúži pre vizuálnu kontrolu statusu denného študenta v doprave. Známka NO ISIC neobsahuje licenciu ISIC a neoprávňuje študenta na využívanie ISIC zliav a výhod dostupných na Slovensku a v zahraničí. Pre tieto účely je potrebná známka ISIC 09/2022, ktorú bude možné si objednať od 1. augusta 2021 prostredníctvom stránky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo