Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu. V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
Pre akademický rok 2022/2023 je možné predĺžiť si platnosť preukazu študenta vizuálne prostredníctvom prolongačnej známky NO ISIC alebo ISIC.
Známku NO ISIC 09/2023 je možné si objednať v termíne do 20. mája 2022 prostredníctvom stránky
Po objednaní známky príde na zadanú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky. Známku NO ISIC 09/2023 si študent následne vyzdvihne na začiatku akademického roka u brigádnikov, ktorí budú na UKF k dispozícii v období konania zápisov v septembri 2022. Konkrétne termíny budú upresnené koncom augusta 2022. Známka bude študentovi odovzdaná po preukázaní sa potvrdením o zápise na denné štúdium v AR 2022/2023.
Známka NO ISIC vizuálne potvrdzuje status denného študenta UKF v akademickom roku 2022/2023 a slúži na vizuálnu kontrolu statusu denného študenta v doprave. Známka NO ISIC neobsahuje licenciu ISIC a neoprávňuje študenta na využívanie ISIC zliav a výhod dostupných na Slovensku a v zahraničí. Pre tieto účely je potrebná známka ISIC 09/2023, ktorú bude možné si objednať od 1. augusta 2022 prostredníctvom stránky
Poznámka: Predĺženie platnosti preukazu študenta externého štúdia nie je potrebné. V tomto prípade slúži preukaz len na funkcionality v rámci univerzity, preto predĺženie jeho platnosti nastáva, keď má študent v AiS príznak "potvrdený zápis".

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color