Predĺženie platnosti preukazu študenta

Po zápise do ďalšieho ročníka vysokoškolského štúdia je potrebné predĺžiť si platnosť preukazu.
V podmienkach UKF si študent môže predĺžiť platnosť preukazu reaktiváciou elektronických služieb na termináli v hlavnej budove univerzity na Tr. A. Hlinku 1. Aktiváciou sa do čipu preukazu zapíšu údaje o zápise na štúdium do ďalšieho roka štúdia.
Pre akademický rok 2023/2024 je možné predĺžiť si platnosť preukazu študenta vizuálne prostredníctvom prolongačnej známky NO ISIC alebo ISIC.Známku NO ISIC 09/2024 je možné objednať v termíne do 15. mája 2023 prostredníctvom stránky
Po objednaní známky príde na zadanú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o úspešnom zrealizovaní objednávky. Známku NO ISIC 09/2024 si študent následne vyzdvihne na začiatku akademického roka u brigádnikov, ktorí budú na UKF k dispozícii v septembri 2023. Konkrétne termíny budú upresnené koncom augusta 2023. Známka bude študentovi odovzdaná po preukázaní sa potvrdením o zápise na denné štúdium v AR 2023/2024.
Známka NO ISIC vizuálne potvrdzuje status denného študenta UKF v akademickom roku 2023/2024 a slúži pre vizuálnu kontrolu statusu denného študenta v doprave. Známka NO ISIC neobsahuje licenciu ISIC a neoprávňuje študenta na využívanie ISIC zliav a výhod dostupných na Slovensku a v zahraničí. Pre tieto účely je potrebná známka ISIC 09/2024, ktorú bude možné si objednať od 1. augusta 2023 prostredníctvom stránky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color