Štipendiá Erasmus Mundus

Cieľom programu Erasmus Mundus je posilniť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom štipendií a akademickej spolupráce medzi krajinami EÚ a ostatnými krajinami sveta. Program ponúka:
  • Štipendiá pre študentov výnimočnej kvality na absolvovanie spoločného magisterského študijného programu na dvoch alebo viacerých európskych univerzitách.
  • Približne 130 magisterských programov.
  • Štipendiá na podporu výmeny študentov medzi európskymi a mimoeurópskymi univerzitami na všetkých úrovniach – obdobie štúdia môže trvať od 3 mesiacov až do 3 rokov (v závislosti od typu aktivity).
  • Erasmus Mundus je otvorený pre študentov celého sveta.
  • Študent dostane na Erasmus Mundus pobyt štipendium z EÚ na krytie účastníckeho poplatku za účasť v tomto programe, cestu, pobytové náklady a poistenie.
  • Študent sa o Erasmus Mundus pobytu uchádza priamo u konzorcia univerzít, ktoré ponúkajú ním vybraný magisterský študijný program a ktoré riadia celý proces výberu kandidátov.
  • Viac informácií (vrátane ponuky magisterských študijných programov Erasmus Mundus)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color