L3-banner-univerzita

Štipendiá Erasmus Mundus

Cieľom programu Erasmus Mundus je posilniť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom štipendií a akademickej spolupráce medzi krajinami EÚ a ostatnými krajinami sveta. Program ponúka:
  • Štipendiá pre študentov výnimočnej kvality na absolvovanie spoločného magisterského študijného programu na dvoch alebo viacerých európskych univerzitách.
  • Približne 130 magisterských programov.
  • Štipendiá na podporu výmeny študentov medzi európskymi a mimoeurópskymi univerzitami na všetkých úrovniach – obdobie štúdia môže trvať od 3 mesiacov až do 3 rokov (v závislosti od typu aktivity).
  • Erasmus Mundus je otvorený pre študentov celého sveta.
  • Študent dostane na Erasmus Mundus pobyt štipendium z EÚ na krytie účastníckeho poplatku za účasť v tomto programe, cestu, pobytové náklady a poistenie.
  • Študent sa o Erasmus Mundus pobytu uchádza priamo u konzorcia univerzít, ktoré ponúkajú ním vybraný magisterský študijný program a ktoré riadia celý proces výberu kandidátov.
  • Viac informácií (vrátane ponuky magisterských študijných programov Erasmus Mundus)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo