L3 banner studium new

Poď k nám študovať

PREČO ŠTUDOVAŤ NA UKF V NITRE? Univerzita je atraktívna, aktuálna, akčná. Je AAA.
UKF je Aktraktívnou vysokoškolskou inštitúciou
 • Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách univerzity.
 • Univerzita v rámci učiteľského štúdia ponúka jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Univerzita zabezpečuje najširší rozsah pedagogických praxí v reálnych podmienkach, buduje sieť univerzitných cvičných škôl.
 • Vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením významných medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Univerzita je víťaz Národnej ceny za kvalitu 2017.
 • UKF je jednou zo šiestich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance URAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/).
UKF je Aktuálna v ponuke a organizácii vzdelávania a podpore študentskej diverzity
 • Univerzita má kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Univerzita ponúka širokú škálu výberových predmetov, ktorými si môže študent doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.
 • Univerzita rozširuje možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.
 • Univerzita poskytuje podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.
UKF je Akčná
 • Univerzita neustále rozvíja informačné technológie.
 • Univerzita buduje moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Univerzita modernizuje ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Univerzita podporuje voľnočasové aktivity študentov, rozširuje možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.
 
ČO O ŠTÚDIU HOVORIA NAŠI ABSOLVENTI?
 • Matej Tóth, absolvent Filozofickej fakulty,
  slovenský atlét, venujúci sa chôdzi na 20 km a 50 km, majster sveta z Pekingu 2015 a olympijský víťaz z Ria de Janeira 2016, aktuálne riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica
"Priznám sa, že výber vysokej školy bol viac menej vylučovacou metódou. Nejaký vzťah k žurnalistike som predtým nemal, ale slovenčina mi v škole išla celkom dobre a už som mal ako športovec nejaké skúsenosti s médiami, tak som si povedal, že by to mohlo byť celkom dobré spojenie. Už od prvých prednášok ma však tento odbor neskutočne chytil a začal vyslovene baviť. Hlavne prvá polovica štúdia, ktorú som absolvoval denne bola nad moje očakávania a veľmi ma obohatila – žurnalistická prax, televízna a rozhlasová tvorba, história žurnalistiky, fotografia, cudzie jazyky – to všetko boli predmety, ktoré ma určite obohatili aj ako človeka."
 • Norbert Molnár, absolvent Fakulty stredoeurópskych štúdií,
  v minulosti šéfredaktor denníku „Új Szó“, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
"Fakulta stredoeurópskych štúdií na UKF v Nitre bola pre mňa akýmsi reštartom. Študoval som externe odbor stredoeurópska areálová kultúra a areálové štúdie. V prvom rade som musel sám seba presvedčiť, že som schopný vstať v sobotu nadránom o pol šiestej. A to nielen raz, ale päť rokov. Ale keď človek niečo veľmi chce a aspoň trochu sa o to zaujíma, tak zvíťazí aj sám nad sebou. Škola mi dala mnoho nových poznatkov, ale čo je ešte dôležitejšie, dala do kontextu tie informácie, ktoré už sčasti blúdili v rôznych zákutiach môjho mozgu. Najväčšou prednosťou fakulty bol ľudský prístup. Najväčším pozitívom môjho odboru bolo, že som sa oboznámil s areálnou lingvistikou ako vedou. Ak by som sa znovu narodil, určite by som sa stal areálnym lingvistom. Ale keďže som sa znovu predsa len nenarodil, ostal som novinárom."
 • Janette Motlová, absolventka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva,
  manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
"Posledné roky som sa venovala tomu, aby som porozumela ľudskému mysleniu v kontexte vnímania inakosti, pozerania na inakosť. A súčasne som sa veľa venovala emocionálnemu prežívaniu tých, ktorí s inakosťou žijú. Pri tom všetkom som zistila, že mnohé intolerancie vlastne nie sú ani rasizmom, ani diskrimináciou. Sú len akýmsi neporozumením, slabou komunikáciou a izolovanosťou, ktorú si vlastne „iní“ ľudia vyberajú ako určitú formu obrany a ochrany. K štúdiu sociálnej práce ma doviedla zvedavosť. Chcela som zistiť, koľko z toho, čo intuitívne robím s rómskymi tínedžermi je vlastne dobré. Či to robím tak, ako sa má. A čo to vlastne je TO, čo robím."
 • Roman Slobodník, absolvent Fakulty prírodných vied,
  ornitológ a odborný koordinátor občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku
"Po strednej škole som bol na rázcestí, či budem študovať žurnalistiku, ku ktorej som mal tiež blízky vzťah, alebo ekológiu či environmentalistiku. Zvíťazila druhá možnosť a vôbec neľutujem. Najväčší osobný rast pociťujem z obdobia doktorandského štúdia, ktoré bolo spojené s písaním a publikovaním článkov a tiež zahraničných konferencií (vrátane spoznávania osobností v oblasti, na ktorú sa zameriavam – ornitológiu). Práve zahraničné konferencie ukázali, aké sú trendy a kam smeruje ornitológia/veda ako taká. Osobne som mal radosť aj z cvičení pre študentov v predmetoch ako napr. ekológia živočíchov, najmä v prípade konfrontácie s aktívnymi študentmi. Praktický prínos som pociťoval aj z pravidelných stretnutí doktorandov, kde sme aktívne komunikovali a zažili aj pohľad z inej perspektívy, ktorý nebol zaťažený ´profesionálnou vtáčkarinou´."
 • Kristína Mečko, absolventka Pedagogickej fakulty,
  herečka a speváčka
"Štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre mi prinieslo najmä nové poznatky a praktické skúsenosti a veľa priateľov. UKF som si vybrala hlavne kvôli odboru pedagogika hudobno-dramatického umenia. Ako každý mladý človek, aj ja som chcela mať istotu v možnostiach uplatnenia sa po škole. A pedagogika túto istotu prináša, pretože učiteľov budeme potrebovať vždy a osobne ma veľmi mrzí to, ako sú ohodnotení. Učitelia predsa vychovávajú a vzdelávajú budúce generácie. Štúdium bolo veľmi príjemné najmä preto, že sme boli dobrá partia a držali sme spolu, dopĺňali sme sa. Náš odbor bol zaujímavý práve tým, že sme mali možnosť tvoriť, v čom nás podporovalo veľa pedagógov, ako pri herectve, tak i pri tanci či speve. Veľmi rada som mala prácu na muzikáloch, ako bol Ples upírov, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, kde sme poctivo cvičili tance, spevy, samozrejme, herectvo a následne sme vystupovali v divadle. Najväčšou odmenou nám bol potlesk a uznanie divákov. Moji bývalí spolužiaci sú aj moji priatelia a všetci sa venujú umeniu."

Štúdium na UKF. Čo ponúka a na čo sa môžete tešiť?

 

Ako UKF odprezentovali študenti zapojení do súťaže Propaguj svoju univerzitu?

 
Katarína Bukovanová a Martin Bohuš
 
Romana Mačicová
 
Roman Krnáč

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color