IVF

IVF – International Visegrad Fund (Medzinárodný vyšehradský fond) umožňuje prostredníctvom poskytovaných štipendií realizovať magisterské a post-magisterské (doktorandské alebo post-doktoradské) štúdium alebo výskum na akreditovaných VŠ inštitúciách v regióne V4, rovnako ako v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Oprávnenými žiadateľmi sú študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Žiadatelia z krajín V4 môžu požiadať o 1 – 4-semestrálny magisterský pobyt alebo 2-semestrálny doktorandský/postdoktorandský pobyt na akreditovanej vysokoškolskej inštitúcii v krajine V4 („Intra-Visegrad scheme“) a v krajine západného Balkánu a Východného partnerstva („Outgoing scheme“). Prijímajúcou krajinou pobytu však nesmie byť krajina, v ktorej má študent bydlisko, alebo tam predtým študoval. Program IVF nie je vhodný pre realizáciu štúdia v rámci spoločného študijného programu typu double alebo joint degree. Študent môže požiadať o samostatný cestovný grant, ak je vzdialenosť jeho bydliska od miesta pobytu v prijímajúcej krajine viac ako 1500 km.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color