L3-banner-univerzita

IVF

IVF – International Visegrad Fund (Medzinárodný vyšehradský fond) umožňuje prostredníctvom poskytovaných štipendií realizovať magisterské a post-magisterské (doktorandské alebo post-doktoradské) štúdium alebo výskum na akreditovaných VŠ inštitúciách v regióne V4, rovnako ako v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Oprávnenými žiadateľmi sú študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Žiadatelia z krajín V4 môžu požiadať o 1 – 4-semestrálny magisterský pobyt alebo 2-semestrálny doktorandský/postdoktorandský pobyt na akreditovanej vysokoškolskej inštitúcii v krajine V4 („Intra-Visegrad scheme“) a v krajine západného Balkánu a Východného partnerstva („Outgoing scheme“). Prijímajúcou krajinou pobytu však nesmie byť krajina, v ktorej má študent bydlisko, alebo tam predtým študoval. Program IVF nie je vhodný pre realizáciu štúdia v rámci spoločného študijného programu typu double alebo joint degree. Študent môže požiadať o samostatný cestovný grant, ak je vzdialenosť jeho bydliska od miesta pobytu v prijímajúcej krajine viac ako 1500 km.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo