L3-banner-univerzita

WiFi

Bezdrôtová sieť (wifi sieť) umožňuje pripojenie používateľov do počítačovej siete a k internetu bez nutnosti použitia káblov a iných fyzických nosičov. UKF poskytuje bezdrôtovú sieť vo všetkých objektoch univerzity. Prístup na internet je zabezpečený prostredníctvom siete eduroam.
Štruktúra bezdrôtovej (wifi) siete UKF
 • Sieť (SSID) UKFinfo je informačná sieť s návodmi, potrebnými súbormi a doplňujúcimi informáciami potrebnými pre využívanie bezdrôtovej siete UKF.
 • Sieť (SSID) eduroam slúži študentom, zamestnancom a doktorandom UKF na prístup do bezdrôtovej siete UKF a súčasne slúži na pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.
Prihlasovacie údaje do wifi siete UKF
 • Študenti a zamestnanci UKF:
  • prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi (centrálna autentifikácia) do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.)
  • používateľské meno pre zamestnancov je v tvare:
  • používateľské meno pre študentov je v tvare:
 • Hostia a študenti z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam:
  • prihlasujú sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré používajú v domovskej inštitúcii
 • Účastníci konferencií organizovaných UKF:
  • prihlasujú sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré používajú v domovskej inštitúcii, alebo prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré im dá k dispozícii organizátor konferencie.
Pripojenie k wifi sieti UKF
Najjednoduchší spôsob pripojenia k sieti eduroam je použitím automatického inštalačného programu. Tento program automaticky vytvorí profil nastavení pre wifi sieť eduroam. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a dvakrát zadať správne heslo. Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.
K dispozícii sú nasledovné verzie automatického inštalačného programu:
Na domovskej stránke eduroam nájdete aktuálne verzie inštalačných programov.
eduroam download QR
V prípade, že uprednostňujete ručné nastavenie wifi profilu eduroam, sú vám k dispozícii nasledovné návody.  
 
Poznámky
   • Kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu. V prípade, že je v mieste dosahu problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa na miesto s lepšou kvalitou pripojenia (bližšie k prístupovému bodu).
Upozornenie – monitorovanie komunikácie
  • Vo všetkých bezdrôtových sieťach UKF prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie a použitej služby. Nezaznamenáva sa obsah komunikácie, iba informácie o reláciách. Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo