L3-banner-univerzita

WiFi

Bezdrôtová sieť (wi-fi sieť) umožňuje pripojenie používateľov do počítačovej siete a k Internetu bez nutnosti použitia káblov a iných fyzických nosičov. UKF poskytuje bezdrôtovú sieť svojim študentom a zamestnancom takmer vo všetkých objektoch univerzity.
Prístup k internetu pre návštevníkov z iných univerzít je zabezpečený prostredníctvom siete eduroam.

Štruktúra bezdrôtovej (wifi) siete UKF v Nitre

 • Sieť (SSID) UKFwifi slúži zamestnancom a doktorandom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi (centrálna autentifikácia) do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare: jmrkvicka
 • Sieť (SSID) UKFstudenti slúži študentom UKF k prístupu do bezdrôtovej sieti UKF. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi do všetkých IS UKF. Používa sa v tvare:
 • Sieť (SSID) UKFinfo je informačná siet s návodmi, potrebnými súbormi a doplňujúcimi informáciami potrebnými pre využívanie bezdrôtovej siete UKF.
 • Sieť (SSID) eduroam slúži na UKF pre pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.

Pripojenie k wifi sietiam UKF v Nitre

Najjednoduchší spôsob pripojenia k sieti UKFwifi a UKFstudenti je použitím automatického inštalačného programu.
Tento program automaticky vytvorí profily nastavení pre wifi siete eduoram, UKFwifi a UKFstudenti. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a 2-krát zadať správne heslo. Prihlasovacie meno (login) a heslo je zhodné (centrálna autentifikácia) s prihlasovacími údajmi do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.). Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.

K dispozícii su nasledovné verzie automatického inštalačného programu:

V prípade potreby možete nastaviť pripojenie k wifi sieti manuálne, postup je v priložených návodoch:

Podpora

Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre

 • Tr. A. Hlinku 1 - Rektorát, FPV, PF
 • Štefánikova ul. 67 - FF
 • Hodžova ul. 1 - FF
 • Nábrežie mládeže 91 - FPV
 • Kraskova ul. 1 - FSVaZ
 • Dražovská cesta 4 - UK, PF, FF, FSS
 • Hospodárska ul. 1 - ŠD Zobor
 • Ul. B. Slančíkovej 1 - ŠD Nitra, FF

Poznámky

Kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu.
V prípade, že v mieste dosahu je problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa do miesta s lepšou kvalitou pripojenia (bližšie k prístupovému bodu).

Upozornenie - monitorovanie komunikácie

Vo všetkých bezdrôtových sieťach UKF prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie a použitej služby.
Nezaznamenáva sa obsah komunikácie iba informácie o reláciách.
Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo