Office 365 Education

Získajte Microsoft Office zadarmo!
Na základe dohody Ministerstva školstva SR a spoločnosti Microsoft má každý náš študent a zamestnanec k dispozícii Microsoft Office 365 Education zadarmo!
Tento automaticky aktualizovaný balík aplikácií zaistí, že budete mať vždy prístup k najnovšej verzii aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote atď. pre offline a online použitie. Výhodou je, že študenti môžu so softvérom pracovať počas celej dĺžky svojho štúdia.
Ďalšie výhody:
  • Inštalácia balíka Microsoft Office až na 5 počítačov (PC, Mac) a 5 mobilných zariadení (tablety a telefóny) s rôznymi platformami.
  • Využívanie úložiska OneDrive s kapacitou 1 TB pre prístup k dokumentom odkiaľkoľvek, jednoduchému zdieľaniu a spoločnej práci.
  • Získanie cenných skúseností s najpoužívanejším a v zamestnaní najžiadanejším balíkom kancelárskych aplikácií.
  • Používanie rovnakých aplikácií ako vaši učitelia pre zaistenie plnej kompatibility súborov.
Ak chcete získať balík Office, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Študenti
Doktorandi a zamestnanci
Ak máte problém s inštaláciou Office, tento návod vám pomôže vyriešiť váš problém: http://aka.ms/office365help
Prihlásenie na portál Office 365: https://portal.office.com
Správca Office 365 na UKF: ,
 
Microsoft Teams
 
Pre použitie Microsoft Teams musí mať zamestnanec vytvorené Microsoft 365 konto v tvare , doktorand , študent - Pozor! Nie je to konto študentského mailu, ale konto Microsoft 365 vytvorené samoregistráciou podľa vyššie uvedeného postupu.
 
Štandardne tím pre online vyučovanie obsahuje konto vyučujúceho (v prípade vyučujúceho doktoranda ) a kontá študentov .
Vyučujúci je vlastník tímu, študent je hosť.
 
Do tímu nie je možné prídať konto ! Oproti tomu do tímu možno ako hosťa pridať kohokoľvek s inou mailovou adresou. Takýto hosť je pri prvom pripojení do tímu (otvorením linku z notifikačnej správy o pridaní do tímu) vyzvaný na registráciu do Microsoft 365 našej univerzity ako hosť.
 
Ak je zamestnanec, doktorand, či študent pozvaný do tímu mimo našej univerzity, majiteľ tímu pozývajúcej organizácie ho môže do tímu zaradiť iba s existujúcim Microsoft 365 kontom, čiže zamestnanca s kontom , doktoranda s kontom , študenta s kontom .
 
Konto nie je možné v takom tíme použiť, pretože to nie je konto Microsoft 365!
 
Majiteľa pozývajúceho tímu treba požiadať, aby zamestnanca, doktoranda, či študenta do tímu zaradil s jeho Microsoft 365 kontom ( alebo )

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color