L3-banner-univerzita

Zamestnanecký portál ESS

Vážení zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
dňom 1. januára 2015 bol oficiálne na adrese: https://ess.iedu.sk/ zabezpečený prístup interných zamestnancov UKF na Zamestnanecký portál verejných vysokých škôl – ESS (Employee Self-Service). Cieľom sprístupnenia portálu na našej univerzite je snaha o znižovanie prevádzkových nákladov minimalizovaním papierových dokladov, zvyšovanie efektívnosti podporných procesov a zvyšovanie kvality elektronických služieb zamestnancom. Portál ESS je modulom systému SAP-SOFIA a jeho prvou dostupnou funkcionalitou je elektronická forma dokladu o odmene.
Zavedenie elektronickej formy dokladu o odmene je potrebné zosúladiť s ustanovením § 130 ods. 5 Zákonníka práce, preto Vás (interných zamestnancov), v mene rektora UKF, kontaktovali zamestnanci Personálno-právneho oddelenia s dohodou o zmene pracovnej zmluvy v súlade s uvedeným opatrením. Zároveň bola na Váš zamestnanecký e-mail doručená informácia s Vašimi prihlasovacími údajmi na zamestnanecký portál. 
Vážení kolegovia, chcem Vás pozvať k využívaniu Portálu ESS. Všetky informácie o portáli, návody na nastavenie internetových prehliadačov a používanie portálu sú zverejnené na webových odkazoch v pravej časti tejto stránky. Technici fakúlt a katedier budú pripravení, aby Vám v prípade potreby ochotne pomohli s nastavením internetových prehliadačov. Problémy s prihlasovaním na zamestnanecký portál vyriešite zaslaním správy na e-mail . Verím, že zavedením elektronickej formy dokladu o odmene spoločne podporíte snahu vedenia univerzity o zefektívňovanie prevádzky UKF.

RNDr. Július Jenis, PhD.
riaditeľ CIKT UKF v Nitre

Informácie o ESS

Návody k ESS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo