Zamestnanecký portál ESS

Vážení zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
dňom 1. januára 2015 bol oficiálne na adrese: https://ess.iedu.sk/ zabezpečený prístup interných zamestnancov UKF na Zamestnanecký portál verejných vysokých škôl – ESS (Employee Self-Service). Cieľom sprístupnenia portálu na našej univerzite je snaha o znižovanie prevádzkových nákladov minimalizovaním papierových dokladov, zvyšovanie efektívnosti podporných procesov a zvyšovanie kvality elektronických služieb zamestnancom. Portál ESS je modulom systému SAP-SOFIA a jeho prvou dostupnou funkcionalitou je elektronická forma dokladu o odmene.
Zavedenie elektronickej formy dokladu o odmene je potrebné zosúladiť s ustanovením § 130 ods. 5 Zákonníka práce, preto Vás (interných zamestnancov), v mene rektora UKF, kontaktovali zamestnanci Personálno-právneho oddelenia s dohodou o zmene pracovnej zmluvy v súlade s uvedeným opatrením. Zároveň bola na Váš zamestnanecký e-mail doručená informácia s Vašimi prihlasovacími údajmi na zamestnanecký portál. 
Vážení kolegovia, chcem Vás pozvať k využívaniu Portálu ESS. Všetky informácie o portáli, návody na nastavenie internetových prehliadačov a používanie portálu sú zverejnené na webových odkazoch v pravej časti tejto stránky. Technici fakúlt a katedier budú pripravení, aby Vám v prípade potreby ochotne pomohli s nastavením internetových prehliadačov. Problémy s prihlasovaním na zamestnanecký portál vyriešite zaslaním správy na e-mail . Verím, že zavedením elektronickej formy dokladu o odmene spoločne podporíte snahu vedenia univerzity o zefektívňovanie prevádzky UKF.

RNDr. Július Jenis, PhD.
riaditeľ CIKT UKF v Nitre

Informácie o ESS

Návody k ESS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color