L3-banner-univerzita

Kontakt

Webové sídlo UKF slúži na informovanie uchádzačov o štúdium, študentov, zamestnancov a širokej verejnosti o dianí na univerzite, jej štruktúre, pracoviskách, o samotnom štúdiu, výskume a ďalších dôležitých oblastiach. Na informovanie všetkých spomenutých návštevníkov webového sídla UKF slúži Hlavná stránka. Moja UKF je priestor určený primárne na zverejňovanie oznamov, výziev a rozličných informácií podstatných pre akademickú obec.
Oficiálna korešpondencia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6408 111
Kontaktné údaje na jednotlivé pracoviská nájdete na linkoch Rektorát a Fakulty a súčasti.
Pre vyhľadanie kontaktných údajov zamestnancov UKF použite Adresár osôb.
Štúdium
V prípade potreby získania informácií ohľadom prijatia na štúdium či jednotlivých študijných programoch neváhajte kontaktovať študijné oddelenia fakúlt alebo .
Ubytovanie
Pre získanie informácií o ubytovaní sa obráťte na Študentské domovy UKF.
Ďalšie informácie
Ak požadujete informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, poskytne Vám ich Alexandra Oborčoková.
Kontaktnou osobou v prípade podávania sťažností a petícií je Mgr. Martina Šípošová. Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti sa riadi Smernicou 21/2019: Vnútorný systém vybavovania oznámení zamestnancov UKF (oznamovateľov) o protispoločenskej činnosti.
Webové sídlo
V prípade pripomienok k webovému sídlu UKF neváhajte kontaktovať webmastra na e-mailovej adrese .
UKF na mape
Informácie o lokalizácii univerzity, jej fakúlt a súčastí nájdete na nasledujúcich linkoch:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color