Stravovanie

Univerzita poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a externým záujemcom prostredníctvom externej firmy Gastromir. Pre zamestnancov a študentov UKF je potrebné si najprv dobiť kredit na stravovanie. Objednávanie obedov následne prebieha prostredníctvom Stravovacieho systému.
Zamestnanci a študenti UKF majú možnosť stravovať sa aj v jedálňach SPU. V prípade záujmu si prečítajte návod pre UKF stravníka v jedálňach SPU v Nitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color