L3 banner international EN

ERASMUS+ bilaterálne dohody

Dohoda Erasmus je vyjadrením súhlasu oboch strán s prijatím študentov, pedagógov a nepedagogických pracovníkov z partnerskej inštitúcie za predpokladu, že budú dodržané podmienky pre prihlasovanie sa na mobilitu. Požiadavkou UKF je uzatvárať Erasmus dohody, u ktorých bude predpoklad recipročnej výmeny študentov a pracovníkov medzi oboma partnerskými inštitúciami. Katedrový Erasmus koordinátor na UKF vypĺňa dohodu Erasmus na konkrétny/e akademický/é rok/roky, študijný odbor a počet študento-mesiacov a týždňov mobility pedagógov, prípadne aj počet dní mobility nepedagogických pracovníkov, ktoré plánujú obe inštitúcie realizovať. Vyplnené Erasmus dohody, ktoré sa plánujú za UKF uzatvoriť na ďalší akademický rok, musia byť predložené fakultným Erasmus koordinátorom (resp. katedrovým Erasmus koordinátorom po dohode s fakultným Erasmus koordinátorom) na Oddelenie medzinárodných vzťahov rektorátu UKF v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohli byť skontrolované, uzavreté, t.j. podpísané oboma stranami a doručené späť na Oddelenie pre celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy rektorátu UKF do 30.11. daného akademického roka. Erasmus dohody podpisuje za UKF výlučne Inštitucionálny Erasmus koordinátor UKF.
Zoznam inštitúcií, s ktorými má UKF podpísané bilaterálne dohody Erasmus
Zoznamy kódov pre uzavretie Erasmus dohody:
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
Na základe úspešného vypracovania projektu získala UKF v Nitre v decembri 2013 Erasmus univerzitnú chartu (ECHE), ktorá ju oprávňuje realizovať mobility v rámci nového programu ERASMUS+ v období rokov 2014 - 2020. Pridelenie ECHE oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu participovať na akýchkoľvek aktivitách programu ERASMUS+ (vrátane projektov) počas celého obdobia trvania programu, uzatvárať ERASMUS+ bilaterálne dohody s partnerskými inštitúciami v zahraničí a žiadať o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít programu ERASMUS+.
Viac informácií o programe ERASMUS+:  www.erasmusplus.sk  alebo https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.  
Číslo Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) UKF v Nitre:
51772-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE
Erasmus ID code UKF Nitra:
SK NITRA01
UKF PIC code: 997731913

Kontakt na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy

PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
e-mail:
 
Ing. Anita Garajová, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 031
 
Ing. Katarína Butorová, PhD.
email:
 
Mgr. Pavol Vakoš
e-mail:
 
Adresa:
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.