L3-banner-univerzita

Interné oznamy

Oznamy v sekcii Moja UKF sú primárne určené študentom a zamestnancom univerzity. Nájdete tu rozličné informácie, oznamy a výzvy adresované akademickej obci. V prípade záujmu o uverejnenie posielajte oznamy a informácie na e-mailovú adresu .
Existujúce oznamy sa nachádzajú v dvoch častiach:
Nájdete tu tiež informácie o výberových konaniach na univerzite.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo