L3 banner studium new

Potvrdenie nástupu na štúdium

Univerzita požaduje od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Túto informáciu poskytuje uchádzač prostredníctvom elektronickej študijnej návratky.
Elektronickú študijnú návratku vypĺňa prijatý uchádzač o štúdium a uložené údaje slúžia zároveň na vydanie preukazu študenta, ktorý študent získa na prezenčnom zápise na štúdium.
Na prihlásenie do systému elektronickej študijnej návratky sa používa používateľské meno a heslo, ktoré bolo uchádzačovi oznámené v rozhodnutí o prijatí. Študenti, ktorí aktuálne študujú na UKF, majú svoje vlastné prihlasovacie údaje a prihlásia sa nimi.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color