L3 banner studium new

Záujem o ubytovanie

Uchádzač, ktorý má záujem o poskytnutie ubytovania v študentských domovoch univerzity vyplní ubytovaciu návratku.
Ubytovacia návratka slúži pre novoprijatých študentov denného štúdia všetkých stupňov vzdelávania ako prihláška na ubytovanie v študentských domovoch univerzity. Výnimkou sú študenti prijatí do 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí bakalárske štúdium absolvovali na UKF. Tí nevypĺňajú ubytovaciu návratku, ale podávajú žiadosť o ubytovanie.
Ubytovacia návratka sa podáva výlučne elektronicky a je funkčná na druhý deň po podaní elektronickej študijnej návratky v systéme AIS2.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo