L3 banner studium new

Záujem o ubytovanie

Uchádzač, ktorý má záujem o poskytnutie ubytovania v študentských domovoch univerzity vyplní ubytovaciu návratku.
Ubytovacia návratka slúži pre novoprijatých študentov denného štúdia všetkých stupňov vzdelávania ako prihláška na ubytovanie v študentských domovoch univerzity. Výnimkou sú študenti prijatí do 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí bakalárske štúdium absolvovali na UKF. Tí nevypĺňajú ubytovaciu návratku, ale podávajú žiadosť o ubytovanie.
Ubytovacia návratka sa podáva výlučne elektronicky a je funkčná na druhý deň po podaní elektronickej študijnej návratky v systéme AIS2.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color