Poradenstvo zamerané na zdravie

Poradenstvo je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu, ochranu, podporu zdravia, prevenciu najmä civilizačných chorôb. Poradkyne pomáhajú aj s orientáciou v systéme zdravotnej starostlivosti a informáciami, ktoré uľahčia starostlivosť o vlastné zdravie, ako aj zdravie rodinných príslušníkov. Poradenstvo je realizované individuálne alebo skupinovo podľa požiadaviek vybraných skupín. Individuálne poradenstvo sa realizuje osobne, telefonicky alebo online formou. Skupinové poradenstvo bude prebiehať formou workshopov. Konkrétne termíny a stručný opis aktuálne ponúkaných workshopov sa zverejňujú v rámci kalendára udalostí, ktorý je pravidelne aktualizovaný na webovom sídle Študentského centra.
Individuálne kontaktné poradenstvo je poskytované v priestoroch Študentského centra, Dražovská 2, 949 01 Nitra, miestnosť č. S-3 v nasledovných termínoch:
Pondelok: 14.00 – 16.30 (PhDr. Alica Slamková, PhD.)
Utorok: 13.00 – 15.30 (PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.)
Streda: 13.00 – 15.30 (PhDr. Miroslava Líšková, PhD.)
V prípade pandémie COVID-19 bude zabezpečené poskytovanie individuálneho a skupinového poradenstva len telefonicky alebo online formou
V prípade vášho záujmu o poradenstvo zamerané na zdravie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu 
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color