Psychologické poradenstvo

Obsah poradenstva je zameraný na individuálnu pomoc pri riešení osobných problémov, ktorými sú vzťahové problémy, akútne psychické krízy (strata partnera, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera alebo blízkeho človeka), psychické stavy vyvolané stresom (traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie), úzkosť, depresia, sociálne a iné fóbie, nízka sebadôvera, ťažkosti vo zvládaní stresových situácií, partnerské nezhody, psychosomatické ťažkosti, hľadanie zmyslu, naplnenia alebo nového smeru v živote.
Individuálne poradenské služby sú realizované po dohode so psychológmi. Poradenstvo je poskytované aj online.
V prípade vášho záujmu o psychologické poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu:
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color